Ан-Никол Войнска приключи стажантската си програма в БИПИ

Ан-Никол Войнска успешно завърши стажа си при нас. Пожелаваме ѝ безкрайни успехи във всяко от начинанията, в които се спуска и да подхожда към тях с присъщите за нея хумор и спокойствие.

Ето какво казва Ани за стажа си при нас:

"След успешното завършване на 4-месечния ми стаж в БИПИ вярвам, че беше изключително ползотворна дейност. Успях както да се запозная с естеството на работата в неправителствения сектор, така и да обогатя знанията си по теми като: борбата с корупцията, функционирането на съдебната система и назначенията на публични длъжности. Като студент по Право ми беше много полезно да участвам в различни проекти, които включваха ясно изразени правни аспекти. Благодарение на работата ми в гражданския мониторинг на публични назначения успях да си изясня фундаменталната роля на активното гражданско общество в отношенията на гражданите с държавата. Любимият ми момент от стажа беше, че имах възможността да обсъждам актуални правни въпроси със специалисти в съответната област по време на разнообразните мероприятия. Също така много приятно впечатление ми направи екипът на БИПИ, който подхождаше с изключителен професионализъм в работата си, но се и отнасяше много топло и уважително към всеки. Със сигурност препоръчвам на всеки, който иска да добие поглед върху неправителствения сектор и да надгради професионалните си умения, да кандидатства за стаж в БИПИ".

Успех, Ани!

Следвайте ни