Биляна Гяурова-Вегертседер, модератор в публичното събитие за представяне на участието на България в "Партньорство за открито управление"

Цялото изказване, както и първата част на събитието, можете да гледате в посоченото видео. Изказването на Биляна Гяурова-Вегертседер започва от 52:15.

На 11 май 2023 г., Биляна Гяурова-Вегертседер участва като модератор в публичното събитие за представяне на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ и дискусия на тема „Изкуственият интелект – регулация и бъдеще“, водени от Заместник министър председателя по управление на европейските средства, Атанас Пеканов.

България, наред с още 77 държави, участва в международната инициатива „Партньорство за открито управление“ повече от 10 години и през този период е изпълнила три национални плана с фокус върху почтеното управление, прозрачността, достъпа до информация и отворените данни. По време на събитието ще се представят и целите на IV Национален план за действие, изготвен с партньорство между администрации и граждански организации, сред които е и Български институт за правни инициативи.

Госпожа Вегертседер отбеляза, че ключовата дума, която и господин Пеканов спомена, е именно партньорство и трябва да се отбележи, че „този четвърти план беше структуриран по един много добър начин, който в максимална степен успя да включи и гражданския сектор. БИПИ е известен в публичното пространство с нашата работа свързана със съдебна и правна реформа и наблюдение на назначенията в съдебната и изпълнителната власт и обикновено сме сред най-критичните представители на граждански сектор.“

„Мярка 6 – Task Force COVID-19 от „Партньорство за открито управление“  беше продиктувана от работата ни през 2020-2022 г., когато в рамките на проект „Ефективна борба с корупцията“ изработихме 3 анализа, с наблюдение на прозрачност и ефективност на прозрачността и разходването на публични средства за справяне с Covid-19 в България. Анализирахме и работата на временна комисия на тогавашния парламент, която трябваше да осъществи контрол върху разходите, свързани с глобалната пандемия в страната.“

Следвайте ни


  • Начало
    • Новини и медийно присъствие
      • Биляна Гяурова-Вегертседер, модератор в публичното събитие за представяне на участието на България в "Партньорство за открито управление"