Биляна Гяурова-Вегертседер в "Лице в лице" по БТВ

"В момента наблюдаваме няколко процеса, които вървят паралелно. Прокурорската колегия на заседанието си днес буквално начерта хронограмата, която ще предложи на Пленума на ВСС. Според хронограмата изборът на следващия главен прокурор трябва да бъде на 26.10. На 22 юни ще видим какви ще бъдат дискусиите във ВСС, като правосъдният министър даде заявка за предложение на извънредна точка в дневния ред, която да включва обсъждане на избора на господин Сарафов от ПК, но разбира се Пленумът обаче може да го бламира и да не гласува тази точка.

Този състав на ВСС направи една сериозна негативна селекция, най-сериозната от всички може би е изборът на Иван Гешев за Главен прокурор през 2019 г. Тук липсващата част в целия пъзел е именно Парламентът. В няколко поредни парламента имаше възможност да се стартира процедура за избор на нов състав на ВСС и ние в  момента пак наблюдаваме, че народните представители започват всякакви процедури, но не и тази. На 22 юни в Бюджетна комисия ще се обсъждат процедурни правила за избор на нов председател на Сметната палата и на гуверньор на БНБ. Защо не се започва процедура за избор на нов ВСС? Вече дори е излишно да се коментира Инспектората към ВСС, който работи извънмандатно вече три години."

Гледайте целия разговор във видеото или в сайта на БТВ

Следвайте ни