Дискусия „Промените в Конституцията по отношение на Съдебната власт – между възможното и необходимото“

На 19 септември 2023 г. в Централен военен клуб се проведе „Промените в Конституцията по отношение на Съдебната власт – между възможното и необходимото“, организирана от БИПИ, съвместно със Съюза на съдиите в България, Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България.

Първият панел на събитието беше открит от г-жаБиляна Гяурова-Вегертседер, г-жа Татяна Жилова, Председател на УС на ССБ, г-н Владимир Николов, председател на УС на АПБ и г-н Петко Петков, председател на УС на Камара на следователите. Поводът за това събитие е внесеният в 49-то Народно събрание проект за промени в Конституцията на Република България и по-конкретно тези, свързани с Глава шеста – Съдебна власт. С цел провеждането на професионален и задълбочен дебат, в който да се обсъдят предложените промени и важните за съдебната реформа въпроси, са поканени съдии, прокурори и следователи, представители на ВКС, ВАС и ПРБ, на ВСС и ИВСС, представители на академичната общност, на гражданския сектор, на изпълнителната, законодателната власт и съдебната власт, както и представители на президентската институция.

Ето и част от изказванията на участниците в дискусията:

Борислав Сарафов, и. ф. главен прокурор на Република България:„Всички видяхме до какво би довело един безконтролен главен прокурор. Този контрол трябва да се осъществява от Висшия съдебен съвет. Може да се случва и през механизъм за разследване на главния прокурор, посочи той. Ако се децентрализира прокуратурата и имаме напълно самостоятелни 28 окръжни прокурори, които вземат своите решения, ще бъде грешка, която много скоростно ще трябва да бъде поправена, а това не може да стане бързо с основния закон. Практиката показва, че трябва да има някой, който да възлага и проверки и ревизии, и да санкционира действия или бездействия на тези прокуратура, които излизат извън нормалните стандарти. Може би никога не съм срещал такова единодушие и единомислие между всички, които са срещу един проект. Отдавна не съм виждал подобно единомислие между две съсловни организации, конституционалисти и общественици.“

Проф. Пенчо Пенев:"В демократичното общество има три неща, които са важни при регулацията на съдебната власт - регулацията на самоуправлението, на независимостта и на отчетността и контрола. Без самоуправление не може да бъде говорено за самостоятелна съдебна власт. Без независимост се обезсмисля правосъдието. Ако няма отчетност и контрол, се дискредитират самоуправлението и независимостта".

Доц. д-р Атанас Славов, министър на правосъдието: „Имаме достатъчно дела в различни държави, които превръщат стандартите за независимост на съдебната власт в общоевропейско достижение. Не можем да не изпълняваме такива стандарти. Едно такова е мнозинството на съдиите в съдебната колегия. Промяна очевидно има и тя също е в това, че трите магистратски организации днес стоят на една маса. Нещо, което не се случи в мандата на Иван Гешев като главен прокурор.“

Следвайте ни