Биляна Гяурова-Вегертседер в "Кой говори" по Дарик

Можете да чуете целия разговор в тук

“Венецианската комисия размаза опитите на "Сглобката" да променя Конституцията”, “Венецианската комисия зашлеви промените в Конституцията”, “Венецианската комисия подкрепи орязването на властта на президента” и тн. Това са все заглавия от миналата седмица, отразяващи публикувания на 10 октомври доклад за готвените от България конституционни промени. Ясно е, че темата е тежко политизирана, а това крие опасност да останем изгубени в превода. Биляна Гяурова-Вегерстедер гостува в предаването "Кой говори" по Дарик Радио, с коментар върху перспективите пред готвения проект за промени в Основния закон. 

"Според Венецианската комисия, това, което се предлага по отношение на ВСС (негово разделяне) е стъпка в правилната посока и по-специално формирането на съдебния съвет като такъв, в който мнозинството от  членове му са избрани сред своята общност или мнозинството на съдии, избрани от съдии, т.е. peers selected by peers."

"Ключовото, което казва Венецианската комисия в поредното си становище по отношение на съдебната реформа е свързано с независимостта на съда. В него се повтаря нещо, което многократно е казвано на България, а именно че чрез промени в Конституцията трябва да се постигнат няколко ключови цели – солидна гаранция за независимостта на съда и на административния орган, който се занимава с кадровата политика на съда, автономия по отношение на прокуратурата, автономия на прокурорите спрямо главния прокурор и цялостното администриране на системата и по-конкретно ИВСС. Останалите предложения са по-скоро периферни в момента, тъй като ядрото на законопроекта, който беше внесен на 28 юли, бяха промените, свързани със съдебната власт."

"Според Венецианската комисия, това, което се предлага по отношение на ВСС (негово разделяне) е стъпка в правилната посока и по-специално формирането на съдебния съвет като такъв, в който мнозинството от  членове му са избрани сред своята общност или мнозинството на съдии, избрани от съдии, т.е. peers selected by peers. Важно е да се отбележи, че в становището си Комисията набляга на осигуряването на плурализъм в самата система. Това означава, че при формирането на тази професионална квота, трябва да се осигури представителство на съдии от всички инстанции. До момента сме наблюдавали във всички досегашни съдебни съвети мнозинство на съдии, идващи от върховните инстанции. Позволяването на такъв плурализъм ще даде възможност да се чуе гласа на съдиите от всички инстанции по въпроси като обучения, квалификации и възнаграждения. Това е възможно да се осъществи с промени в закона за съдебната власт."

"Позволяването на такъв плурализъм ще даде възможност да се чуе гласа на съдиите от всички инстанции по въпроси като обучения, квалификации и възнаграждения."

"По отношение на прокурорския съвет (върховния административен орган на прокуратурата) споделя голяма част от аргументите, отбелязани и по време на организираната от БИПИ дискусия, заедно със ССБ, АПБ и КС. Според тях, това, което се предлага на прокурорския съвет е той да бъде изцяло политизиран, тъй като се предлага мнозинството, шест човека, да са избрани от парламента, което индиректно означава избор на Главен прокурор от парламента. Целта е да се избяга от политизирането на съдебната система."

Следвайте ни