Резултати от национално представително проучване, свързано с промените в Конституцията

Въпросът с промените в Конституцията и приемането на изцяло нов основен закон не получава еднозначен отговор от страна на българските граждани. Резултатите от проведено национално представително проучване през месец ноември показват подкрепа от 18,7% за приемане на изцяло нова Конституция на Република България. 35% са застъпващите се само за частични изменения в основния закон, а 14,4% са категорични в оценките си, че не са необходими нито промени в действащата, нито изготвянето на изцяло нова Конституция. Съществен е и делът от гражданите, които нямат мнение по поставения въпрос – 31,9%.

Оценките на българските граждани са нееднозначни и по темата за свикването на Велико Народно събрание. Основната група от анкетираните не успяват да формират лично мнение въпреки публичните дискусии по темата (близо 40%). Подкрепящите идеята - малко над една четвърт, са с по-нисък дял в сравнение с групата на заявилите, че не трябва – 34,2%. Противниците на идеята изтъкват като основен аргумент убеждението, че към настоящия момент нищо не налага свикването на Велико Народно събрание.

Интересът към и запознатостта с настоящия проект за промени в основния закон не са на особено високо равнище. Докато 47,9% от гражданите имат само най-бегла представа какво включват предложените конституционни изменения, то 47,2% не знаят нищо за тях.  Под 5% са тези, които заявяват, че се чувстват напълно запознати с предложенията.

Решаването на проблемите в съдебната власт като част от промените в Конституцията се изтъква като важно от близо 60% от българските граждани. Създаването на условия за контрол на главния прокурор (39,8%) и промяната на политическата среда (39,3%) допълват трите най-важни за решаване проблема към настоящия момент от гледна точка на конституционните промени.

По отношение на конкретните промени, предлагани с настоящия проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, най-висока подкрепа (около две трети) получава предложението за завишаване на стандартите при избиране на ръководствата на независимите регулатори като КЕВР, КЗК, НОИ, БНБ, НЗОК и др. Намаляването на мандатите на „тримата големи“ в съдебната система и на членовете на Висшия съдебен съвет, правото на всеки гражданин да може да се обръща към Конституционния съд и намаляването на правомощията на главния прокурор са сред оставалите предложения, които се подкрепят от мнозинството от българските граждани. Най-критични са настроенията към предвидената промяна на националния празник на страната от 3 март на 24 май – идея, срещу която се обявяват близо три четвърти от българските граждани. Същевременно, разделянето на Висшия съдебен съвет на два отделни съвета и закриването на Върховната административна прокуратура – предложения, попадащи в обхвата на съдебната реформа, срещат голямо неразбиране сред българските граждани, като около 60% от тях не могат да определят своето отношение към тях.

Проучването е по поръчка на БИПИ, проведено в периода 10 – 21 ноември 2023 г. по метода на пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица (чрез таблети) от ГЛОБАЛ МЕТРИКС.

Презентацията от представянето на резултатите от проучването може да видите ТУК.

Следвайте ни