Въпреки решението на ВСС БИПИ влезе на проверка в СГС

Въпреки всичко днес бе извършена проверка на случайното разпределение на делата в Софийския градски съд (СГС), макар и не във формата, предвиден от Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя бе извършена от представители на Българския институт за правни инициативи (БИПИ).

На последното заседание на съвета се разрази скандал, след като председателят на Върховния административен съд Георги Колев постави под съмнение участието на неправителствените организации в проверките на случайното разпределение на делата, както и нормативното основание за нейното извършване от Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС.

Според Годишната програма на ВСС, приета на заседание през ноември миналата година, проверките за случайното разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС ще се извършват именно от Комисията за конфликт на интереси, съвместно с представител на Инспектората и външни експерти. В този дух е и решението на правителството от миналата година, когато бе приет Графикът за неотложни мерки.
В тази връзка на 18 март бе извършена продверка във ВАС, а на 29 март – във ВКС. Освен представители на ВСС в състава на проверяващите участваха и две неправителствени организации – БИПИ и Програма за развитие на съдебната система (ПРСС).

Независимо от решенията на правителството и съвета, независимо от факта, че проверките вече са започнали, на заседанието в четвъртък Георги Колев постави под съмнение целия процес и поиска в бъдеще проверките да се извършват от Комисията по информационни технологии, чиито председател е Румен Георгиев. ВСС прие това и днес тази Комисия трябваше да влезе в СГС и да извърши проверка на случайното разпределение.
Тази сутрин от ВСС се обадили на БИПИ да кажат, че проверката се отлага. Мотивът вероятно е, че Комисията по информационни технологии ще трябва да изготви процедура, по която да направи проверката в СГС. Същевременно ръководството на СГС днес изпрати писмо до ВСС, в което изразява готовност да съдейства за извършването на проверките.

В тази връзка представители на БИПИ днес са отишли в Софийския градски съд. Председателят на съда Владимира Янева преценила, че като административен ръководител може да допусне БИПИ до системата. "От съда ни оказаха пълно съдействие за извършване на проверката. Държа да подчертая, че ние сме независима организация и като такава извършваме своя собствена проверка, след което ще излезем с доклад, който ще предадем на Висшия съдебен съвет", обясни за "Правен свят" Христо Иванов, програмен директор на БИПИ.

От ПРСС са се въздържали от посещение в СГС след скандалното заседание на ВСС в четвъртък. Всъщност тогава бе казано, че още една неправителствена организация е изявила желание да участва в проверките за случайното разпределение на делата – "Център на НПО" – Разград на Георги Милков. Очаква се на заседанието на съвета на 11 април да се вземе решение във връзка с продължаването на проверките, както и включването на "Център на НПО" – Разград в тях. 

 

 

Следвайте ни