ВИДЕО от пресконференцията "Случайно разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС - независим доклад на БИПИ"

Вижте целият видеозапис от състоялата се конференция на 26 април, в която Христо Иванов представя доклада и отговаря на редица въпроси, свързани със случайното разпределение на дела в българските съдилища:

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rekAm_qa0-8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

 

Следвайте ни