Съвместен проект на БИПИ и Хагския институт за иновации в правото показва нуждите на гражданите от правосъдие

На 8 ноември бе представен проектът „Правосъдно табло” (Justicebox). Неговата цел е да създаде и развие прототип на уеб-базирана система за визуализация на информация относно нуждите на българските граждани в областта на правосъдието. Проектът комбинира разнообразни данни, включително опита на гражданите, придобит в различни области на правосъдието. Данните, необходими на „Правосъдно табло”, се набират от проучвания, социални медии и официални статистики на държавните институции.

Justicebox е разработен от Хагския институт за иновации в правото и Българския институт за правни инициативи, с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия. Събитието бе открито от Министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева и Посланика на Нидерландия в София Н.Пр. Том ван Оорсхот.

Следвайте ни