Съдия Анатоли Бобоков е избраният от Федералния съдебен център на САЩ магистрат, който ще се включи в програмата Visiting Foreign Judicial Fellows Program

Visiting Foreign Judicial Fellows Program дава възможност на чуждестранни съдии, съдебни служители и учени да правят проучвания в Центъра в сферата на правосъдието в САЩ. Федералният съдебен център получи множество кандидатури от български магистрати. Одобреният кандидат се казва Анатоли Бобоков (1984), наказателен съдия в Районен съд Бургас. Преди да започне да правораздава, Бобоков работи като правен съветник и адвокат. Завършва юридическото си образование в РУ "Ангел Кънчев". Темата на неговото изследване е "The Clarity of Judicial Acts and the Communication Strategy of Judicial Authorities with the Media and Society" (Яснотата на съдебните актове и комуникационната стратегия на съдебните институции с медиите и обществеността). Пожелаваме на съдия Бобоков успешен и продуктивен престой в САЩ.

Следвайте ни