Днес проф. Сюзън Карл изнесе лекция пред студенти и преподаватели в НБУ

снимка: Боряна Христова

Проф. Сюзън Карл от Американския университет във Вашингтон изнесе лекция на тема "Професионалната етика като елемент от юридическото образование: поглед към минало, настояще и бъдеще". Проф. Карл е гост на БИПИ по повод представянето на изследване "Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование – ценностни измерения в юридическото образование", където също ще презентира. Сюзън Карл направи преглед на преподаването на правна етика от въвеждането му в учебната програма в САЩ до днес. Тя обобщи шест метода за преподаване на правна етика: всеобхватния метод на Дебора Роуди, доктринален, интердисциплинарен (философия, история, теория), учене чрез казуси, хипотетични сценарии (what if) и симулации (ролеви игри). Тя спомена още, че юридическият пазар е преналесен, което мотивира някои преподаватели в САЩ да се насочат към преподаване на умения, които юристите могат да прилагат в други сфери, например лидерство. 

Следвайте ни