Защо да сигнализирам?

Екип от експерти в различни сфери реши да погледне по нов начин на темата "борба с корупцията", фокусирайки се в конкретна област: гражданската активност при подаване на сигнали за корупция. Проучването включва данни от 19 институции за получавани сигнали за корупция и по какъв начин се случва това (например на хартиен носител, по телефон или по електронен път). Данните са събрани по реда на Закона за достъп до обществена информация и се отнасят за 2016 г. 18 от 19 институции предоставят по същество отговор по ЗДОИ.

Екипът определя "Защо да сигнализирам?" като базово, разбираемо и практично изследване, което може да се чете от различни аудитории.

В световен план корупцията и доверието нямат общоприети дефиниции. В същото време те са в пряка зависимост помежду си. Най-често доверието се определя като "готовността да бъдеш уязвим". То е процес, в който осъзнато приемаме да бъдем накърними докато таим позитивни очаквания към чужди действия. В контекста на корупцията, комуникацията между граждани и институции не е по-различна: подавайки сигнал, гражданинът приема да бъде уязвим. Освен информативна част проучването съдържа данни и за използваемостта на уебстраниците на 19-те институции в частта им на подаване на сигнали за корупция.

"Мотивацията ни от самото начало в работата по изследването бе да подходим практично. Всеки аспект на темата борба с корупцията следва да се дефинира предварително и да се изпълни с конкретика и отговорност. В противен случай същата се превръща в опасно въздушно понятие. Неслучайно в документа борба с корупцията е с наклонен шрифт. Това е намигване към читателя за честотата на употреба на този израз в публичното пространство. Напомняне да бъде бдителен." - казва Неда Грозева (БИПИ).  

"В света на комерсиалните организации всяка пазарна ниша бързо се запълва в състояние на активна конкуренция. Неуспелите да изградят доверие в своите потребители, рано или късно изчезват от пазара. В същото време средата, в която съществуват уебсайтовете на държавните институции, е доста сложна. От една страна те са лишени от здравословна конкуренция – тяхната ниша е гарантирана и защитена. От друга, съгласно закона на Нилсен, потребителите изграждат своите навици на ползване на уебсайтове основно в комерсиални платформи. Иначе казано, докато потребителите очакват от институционалните уебсайтове удобство и сигурност на ползване подобно на комерсиалните, нищо не изисква институциите да поддържат уебсайтовете си във форма, близка до тази на комерсиалните", споделя ИТ експерта Атанас Карашенски, който се занимава с уеб базирани системи от 1997 г. и преподава "Уебсайтовете отвъд уебдизайна – използваемост, достъпност, съдържание" в НБУ.

В проучването Мартин Граматиков (HiiL) разглежда ролята на дизайна на правни процедури в контекста на подаване на сигнали от граждани в борбата с корупцията: "Гражданите очакват на първо място да бъдат чути и да разберат, че институцията се отнася към тях с уважение. Съществуват различни други индикатори и критерии, които да направят една процедура "по-близка" до това, което гражданите очакват..."

Пълен текст на изследването

Следвайте ни