"По време на стажа в БИПИ научих неща, които нямаше откъде другаде да науча"

"Радвам се от това, че изкарах този стаж, защото чрез него научих нови неща, които нямаше от къде другаде да науча"

 След два месеца, прекарани в неправителствена организация, научих повече от колкото предполагах, че мога да науча. Стажът в БИПИ ми даде един нов поглед върху обществените отношения и ми даде представа за това какво представлява работата в неправителствена организация. Радвам се от това, че изкарах този стаж, защото чрез него научих нови неща, които нямаше от къде другаде да науча, като например по въпроси, свързани с корупцията и конфликта на интереси, интеграцията на хората от малцинствата, проблемите, свързани със съдебната карта в страната и много други. Смятам, че към края на своето юридическо образование съм взел и научил от университета доста, но има неща и извън университета, които са важни. Стажът ми в БИПИ беше шанс да се запозная с различни гледни точки и да обогатя общата си култура, като придобия един по-широк и мащабен поглед върху публичния сектор. Във всяка една юридическа професия има нужда от това познание, което придобих в БИПИ, защото чрез мониторинга, който осъществява БИПИ лесно може да се проследи какви хора заемат магистратски длъжности и в изпълнителната власт, както и какви магистрати биват избирани за административни ръководители на съдилищата в страната. Няма юрист, който в работата си да не се сблъсква с тези власти и затова смятам, че познаването им е от особена важност. Приятно впечатление в стажа ми остави и факта, че в неправителствената организация работят не само хора с юридическо образование, но и в други хуманитарни сфери като: история, политология и медиация - като всеки беше специалист в своята област с тясно познание на проблемите. Това ми помогна да видя в проблемите, които правото разглежда и други възможни начини за разрешаването им. В БИПИ също ми хареса и колективът,  защото за мен той най-много помага за приобщаването и адаптирането към средата, в която организацията работи. Надявам се да съм бил полезен на организацията в изпълнението на задачите, както и с моите знания и умения в областите които ме вълнуват и привличат. За в бъдеще ще се радвам, ако се запази добрият контакт между мен и БИПИ и бих имал възможност с нещо да помогна.

Петър Керелов, студент по право, V курс в СУ "Св. Климент Охридски"

"В рамките на два месеца, които минаха неусетно, излязох от зоната си на комфорт и се запознах от близо с работата в неправителствения сектор"

За мен беше чест да съм стажантка в Български  институт за правни инициативи. В рамките на два месеца, които минаха неусетно, излязох от зоната си на комфорт и се запознах от близо с работата в неправителствения сектор. Благодарна съм за възможността да стана част от прекрасния екип на БИПИ и да допринеса за неговата дейност.

В рамките на тези два месеца имах честта да присъствам на семинар "ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ?’’, който породи в мен интерес към медиаторството, участвах в креативния процес по създаването на интерактивни обучителни филмчета за деца и се запознах отблизо с процесите по избирането на административни-ръководители в структурата на ВСС - все дейности, с които нямаше да имам възможност да се занимавам, ако екипът на БИПИ не ми беше гласувал доверие. Именно за това гласувано доверие и за прекрасното отношение към мен съм най-благодарна! Стажът ми тук приключва с новооткрити за мен интереси, с придобити нови умения и с желание да продължа да се занимавам с дейности от обществено значение. 

Калина Найденова, студент по правo, I курс, Нов български университет

Следвайте ни