КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Български институт за правни инициативи с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България за втора поредна година организира конкурс за студентски есета. Темата на тазгодишния конкурс е: "Правни ценности и етични измерения в технологичното развитие на XXI век."

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Изисквания към кандидатите:

- в конкурса могат да участват студенти от специалност "Право" на всички български висши училища, без значение на формата на обучение. Един студент може да участва само с една разработка в конкурса;
- есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
- кандидатите следва да представят удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.

Изисквания към есетата:

- да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12, разредка 1.5;
- на заглавната страница на всяко есе трябва да бъдат посочени: трите имена на автора, висше училище и курс на обучение, имейл адрес и телефон за връзка;
- есетата е нужно да отговарят на академичните стандарти за писане на подобен вид текст, да имат ясна структура, теза и аргументи, както и надлежно да посочват използваните източници.

НАГРАДЕН ФОНД


Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване. Ще бъдат присъдени следните награди:

1-ва награда: 600 лв.
2-ра награда: 400 лв.
3-та награда: 200 лв. 

Освен паричната награда на победителите ще бъде връчена и правна литература.  

Срок за изпращане на есетата: до 23:55 часа на 30 ноември 2019 г. (събота) по електронен път на имейл адрес: office@bili-bg.org. 
В полето за тема на имейла (subject) напишете само "КОНКУРС ЗА ЕСЕ" с главни букви. 

ВИДЕОНАСОКИ


Щастливи сме да ви представим и някои насоки по темата от страна на проф. д-р Георги Димитрови от проф. д-р Валентина Драмалиева, преподавател в УНСС. Кликнете върху имената, за да гледате видеата. Успех!

Следвайте ни