Американският съдия Джон Тунхайм е на посещение в България

В периода 12-16 ноември американският съдия Джон Тунхайм /John R. Tunheim/ ще бъде на посещание в България по покана на Българския институт за правни инициативи. 

Той ще се срещне с представители на магистратската общност и ще изнесе лекции пред магистрати, студенти и обучаващи се в НИП. Обсъжданите теми варират от правна етика, процедурна справедливост до съвременни аспекти в криминалното право. 

Съдия Джон Р. Тунхайм е окръжен съдия в Съединените американски щати от тридесет и една години и половина. Препоръчан е от Пол Уелстон за тази позиция, номиниран е от президента Клинтън на 10-ти юли 1995г. и решението е потвърдено от Сената на САЩ на 22 декември 1995 г. Полага клетва на  29 декември 1995г. Той е един от седемте окръжни съдии в област Минесота.

Съдия Тунхайм е изпълнявал функциите на директор на Американският наблюдателен съвет за сведения относно убийството на президента Джон Ф. Кенеди – независима федерална агенция, отговаряща за преразглеждането и разпространението на разсекретените правителствени протоколи, свързани с покушението над президента. Съдия Тунхайм е единственият директор на агенцията през четирите ѝ години и половина работа и в резултат на дейността ѝ сега са достъпни над 5 милиона страници информация относно случая. Те могат да бъдат намерени в националните архиви на Колидж Парк, Мериленд.

Съдия Тунхайм е работил заедно с разследващи служби от Русия, Беларус, Куба и Мексико по разсекретяването на чуждестранни протоколи. По време на секретните операции Джон Тунхайм често е давал оценка каква част от информацията е уместно да бъде разпространена. Той получава отличието „Джеймс Мадисън” през 1999 от Коалиция „Правителствена информация” за приноса си в обработката на документи от секторите разузнаване и правна защита.

Джон Тунхайм се занимава усърдно и с развитието на международния правен ред. Неговата работа в Косово помага да се надгради и подобри правната система, което води и до нейното преструктуриране. Съдия Тунхайм изиграва важна роля при реформите в областта на наказателно право в Косово и процедурите, свързани с него. Съставя коментар относно новите процедурни правила и разработва закон, който урежда споразумението в рамките на наказателен процес при признаване на вина и статута на обвиняем, който съдейства на прокуратурата.

От 2007 до 2008 година той изпълнява длъжността главен външен съветник в процеса на разработване на конституцията на Косово. Включва се както в обучението на конституционната комисия, така и в преговорите за финалните споразумения и съставянето на разпоредбите, поставящи устоите на съдебната система, конституционния съд и секторите разузнаване и сигурност.

От 2005 г. досега той е председател на Комисията по съдебна администрация и управление на делата към Съдебната конференция на САЩ. Съдия Тунхайм е член на Асоциацията на федералните съдии като за известно време е бил член на нейния УС. Бил е също така и член на консултативния съвет на ABA CEELI. Бил е ръководител на работна група в Американската асоциация на юристите, която трябва да прегледа и обнови стандартите по отношение на прокурорите и служебните защитници по наказателни дела.

По същото време той е и президент на Съвета на директорите на Американското Съдийско Общество (the American Judicature Society) и остава негов дългогодишен член. Организацията се занимава с подобряването на правната система, засягайки въпроси, свързани с юридическата етика, състоятелната селекция на съдии и намаляване издаването на неправилни присъди.

Въпреки че работи като съдия от дълги години, Джон Тунхайм е един от най-опитните адвокати на Върховния съд. Съдия Тунхейм води три дела като главен адвокат (Chief Deputy Attorney General) пред Върховния съд на САЩ  (Hodgson v. State of Minnesota (1989), Perpich v. U.S. Department of Defense (1990), and Growe v. Emison (1992) и печели две от тях.

Съдия Тунхайм е работил върху проекти за развитие на правния ред в Косово, Узбекистан, Грузия, Русия, Черна гора, Йордания, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Молдова и Литва.

Той често е организирал мероприятия в САЩ с участието на чуждестранни съдии и е преподавал вещно право на съдии от държавите на Балканския полуостров. Джон Тунхайм е помогнал при изграждането на задълбочен курс по правна етика, преподаван в Института CEELI  в Прага.

През 2015 г. съдия Тунхайм участва в проект на Комисията по контратероризъм към ООН. Мултидисциплинарният екип работи с полицаи, прокурори и съдии от осем държави от Южна Азия /Пакистан, Индия, Афганистан, Бангладеш, Шри Ланка, Бутан, Непал и Малдивите/ като им помага в подготовката за справедливо и ефективно справяне с дела свързани с тероризъм.

Той също така е автор на книга, разглеждаща миграцията в северозападна Минесота. Книгата е публикувана през 1984г. под заглавието „Скандинавска Сага” (A Scandinavian Saga, Lakes Publishing).

Следвайте ни