БИПИ бе определен за член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Български институт за правни инициативи бе определен, чрез жребий, за член на Съвета по приалгане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно Постановление на Министерски съвет №3 от 2016 г., в присъствието на министъра на правосъдието Данаил Кирилов. 

Съгласно чл. 3, ал 5 от ПМС №3 от 2016 г., като членове на Съвета  се включват представители на организации, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа, с реализирани през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера и подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него. Когато на критериите за членство отговарят повече организации, същите участват в заседанията на Съвета на ротационен принцип за срок 6 месеца, определени чрез жребий от Министерството на правосъдието.

БИПИ бе избран за член за първото полугодие на 2020 г. заедно с "Институт за пазарна икономика"; Сдружение "Център за съзидателно правосъдие", Сдружение "Програма за развитие на съдебната система" и Сдружение "Национална мрежа за децата". През втората половина на годината БИПИ ще бъде със статут на наблюдател. 

Припомняме, че през цялата 2019 г. БИПИ също бе член на Съвета. 

Следвайте ни