БИПИ обявява платена стажантска програма

БИПИ търси стажант

Кои сме ние?

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е основан през 2006 г. като фондация в обществена полза. Институтът е независима и безпристрастна организация, която изработва политики и предлага експертни решения, наблюдение и анализи с фокус върху реформите в съдебната власт и към установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление. Важна част от нашата дейност е създаването на активна мрежа от неправителствени организации, които да обединяват усилия и ресурси в областта на правосъдието, засягат широката общественост и имат отношение към развитието на демократичните процеси в страната. Организацията е инициатор на множество позиции, декларации и становища, свързани с ключови теми в обществения живот. Водещ принцип в работата ни е убеждението, че конкретни и устойчиви резултати могат да бъдат постигнати чрез последователно и структурирано партньорство и с държавните

Какво предлагаме?

БИПИ предлага 2-месечен платен стаж с гъвкаво работно време и заетост от 4 часа дневно. Стажът е подходящ за студенти по право и студенти по обществени науки, със завършен поне I курс на обучение.
Екипът на БИПИ се състои от професионалисти, които имат значителен опит в неправителствения сектор. Стажът е подходящ за развитие на аналитичните и комуникационните умения. При успешно завършване на стажа ще бъде издадена препоръка.


Какви ще са обичайните задачи?

·       превод на правни документи (БГ/ЕN и vice versa);

·       събиране и обработка на данни за работата на съдебната власт;

·       наблюдение на работата на Висшия съдебен съвет с фокус върху процедурите по назначения в съдебната система;

·       мониторинг на други публични назначения;

·       медиен мониторинг;

·       извършване на правни проучвания и изготвяне на кратки текстове;

·       подпомагане дейността на екипа.


Какво очакваме от стажанта?

·       позитивен дух и умение за работа в екип;

·       интерес в развитието на правосъдието и държавното управление;

·       отличен английски език и висока компютърна грамотност;

·       задълбоченост и експедитивност в аналитичната дейност;

·       умение за създаване на дигитално съдържание (инфографики, копирайтинг, фотография);


Как да кандидатстваш? Изпрати ни:

·       CV на български във формат Europass;

·       Писмена разработка на английски език до 3 стр. по проблем, който вълнува кандидата.

Какви са сроковете?


Кандидатствай до 21 февруари 2020 г. на office@bili-bg.org.

Ще Ви информираме за статуса на Вашата кандидатура до 28 февруари. Интервютата с одобрените кандидати ще се състоят до 9 март.

Следвайте ни