За празния хладилник и върховенството на правото

За празния хладилник и върховенството на правото

Текст на Биляна Гяурова-Вегертседер

Темата за върховенството на правото често е определяна като елитарна. Абстрактна конструкция, в която не е много ясно какво точно се включва и какво означава.

Същевременно недоволството сред хората расте, разликата в доходите става все по-видима и като резултат от това, агресията и насилието стават все по-сериозен проблем и обхващат всички прослойки на обществото. Най-вероятно всеки си задава въпроса – защо и какво ни докара до това незавидно състояние?

Отговорът е едновременно прост и не толкова. Простата формулировка е – липсата или за да не сме съвсем песимистични, много ниското ниво на върховенство на правото у нас.

Опит за обяснение

Незачитането на най-простите правила; приемането на откровено лобистки закони, които обслужват частни, а не национални интереси; ниската правна култура и недоразвитото гражданско образование; дефицитът на демократично политическо поведение и обществени рефлекси, девалвацията на експертиза в т.нар. политическа класа у нас, незачитането на разделението на властите  – всичко това представлява липсата на върховенство на правото. С други думи, върховенството на правото е онзи фундамент на цялостната демократична тъкан на едно общество, която му позволява да се развива, да просперира, да създава блага и оттам да увеличава доходи, потребление и благосъстояние.

Много важна част от тази конструкция е наличието на работещи институции, особено регулаторно-контролните като НЗОК, БНБ, КЗК, КФН, СЕМ и много други.  Върховенството на правото е немислимо и без наличието на добре функционираща съдебна система – с независим съд, отчетна и отговорна прокуратура.

Няколко примера

Преди известно време гледах по телевизията едно момче, което сподели, че мечтата му е да стане лесовъд, защото обича планината и иска да я залесява. Чудесно, но нека си представим, че някой от т.нар. дървена мафия отиде и изсече незаконно залесеното от него. Ако  няма силни, некорумпирани разследващи органи, това престъпление няма да бъде добре разследвано. Ако бъде разследвано, но няма отговорна прокуратура, нейният обвинителен акт няма да издържи в съда и накрая, ако няма независим съд, то и най-добре изготвеният обвинителен акт няма да приключи с присъда.

Нека си представим обществена поръчка за строеж на много важен пътен възел. Ако единствен и най-важен критерий е най-ниската заявена цена, това, в повечето случаи, е индикатор за някаква схема и можем да сме сигурни, че поръчката ще бъде спечелена от предварително договорена фирма. След това чрез други кухи фирми, част от парите от поръчката ще бъдат преразпределени. Като резултат, няма да се ползват най-добрите материали и качеството на пътя няма да е на нужното ниво. Така ще се повиши риска от катастрофи, които ще доведат, в най-лошия случай, до невинни жертви.

Нека си представим и голяма чуждестранна фирма за производство на автомобили, която иска да отвори завод у нас. Това е сериозна инвестиция и то в производство, което пък е мощен двигател в една развита икономика. Чуждестранната фирма иска обаче няколко неща – налична инфраструктура, подготвена работна ръка и като цяло състояние в държавата, което да гарантира стабилност, предвидимост и прогнозируемост на развитие и растеж. От своя страна, фирмата гарантира няколко хиляди работни места, постоянни доходи, изграждане на мрежа от обслужващи предприятия и бизнеси, и цялостно ускоряване на икономическото развитие в страната плюс подобрен външен имидж, който в дългосрочен план може да привлече още сериозни инвестиции.

Ниското ниво обаче, на всичко, което по-горе беше описано като върховенство на правото, действа като сериозна спирачка за чуждестранната фирма и инвестицията не се реализира. Нещо повече, инвестирането у нас става високорисково, което не е добър атестат.

В резултат, доходите не растат с възможното темпо, а оттам и потреблението ни е по-стеснено. И наистина като си отворим хладилника вътре не търсим върховенството на правото, но ако вътре има само малка буца сирене, няколко кренвирша и кофичка кисело мляко, най-вероятно това е точно, защото го няма върховенството на правото.

Повече от година вече майките на деца с увреждания протестират под слогана „Системата ни убива“. Това, което ни убива всъщност е липсата на система, основана на върховенството на правото, която да гарантира равенство пред закона и грижа за по-слабия.

Това, което трябва да приемем и осъзнаем е, че върховенството на правото не е някаква крайна цел, а постоянна ежедневна битка. Овластените винаги ще са склонни към злоупотреба с дадената им власт. Създаването, изграждането и развитието на общ фронт, който включва представители на гражданското общество, на бизнеса, на образованието и културата, е целта, към която трябва да се стремим. Защото дори и малкото, което имаме в хладилника, е поставено под заплаха, ако не опитаме да върнем овладените институции обратно на обществения интерес и не се борим за това, правилата да се спазват. Не демокрацията гарантира върховенството на правото, а точно обратното - то е гаранта да имаме демокрация и да се развиваме като държава.

Следвайте ни