Георги Динев приключи успешно стажантската си програма в БИПИ

Четвъртокурсникът по право в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски", Георги Динев приключи успешно своя стаж в БИПИ и получи сертификат. 

Ето какво казва той за стажа си в БИПИ:

Стажът ми в БИПИ започна през ноември 2020 и продължи 4 месеца. Чрез инициативите на БИПИ, предприети в този период, и задачите, които ми бяха поставяни, успях да придобия поглед отвътре към работата на гражданския сектор. Като млад човек, който тепърва става част от гражданското общество и формира позиции по актуални и важни проблеми, за мен беше изключително полезно да се запозная с дейността на БИПИ и да се включа активно в работата на фондацията по теми като гражданско образование, антикорупция, прозрачност и отчетност на инститцуиите. След приключването на стажа ми съм на мнение, че гражданският контрол върху дейността на институциите е изключително важен  и трябва да се работи постоянно за неговото засилване. Работата ми през последните 4 месеца засили интереса ми към подобряването на управлението и на публичната среда и вбъдеще смятам да продължа да търся подобни възможности.

Георги Динев

Пожелаваме на Георги попътен вятър е професионалното му развитие и се надяваме да може да работим отново заедно в бъдеще. 

Следвайте ни