Теодор Славев: Според гражданите следващият председател на ВКС трябва да устоява на натиск

"Най-важното качество, което трябва да притежава следващия председател на ВКС, според гражданите е професионализмът, почтеността, способността да устоява на натиск и влияние, да има визия как да подобри работата на съда и да е активен участник в реформите на съдебната система. Като други важни качества гражданите определят политическата независимост, да се ползва с добро име в обществото, както и да има способност за работа в екип", посочи в "Преди всички" Теодор Славев от Български институт за правни инициативи.

По поръчка на Българския институт за правни инициативи бе проведено национално представително социологическо изследване на тема „Какъв трябва да е следващия председател на Върховния касационен съд (ВКС)“. Изследването е осъществено от агенция „Глобал Метрикс“ в периода 12-24 октомври 2021 г. чрез 1007 ефективни интервюта, формирани в двустепенна гнездова квотна извадка, с критерии на подбор по признаците: възраст, пол, образование и тип на населеното място. Целта на проучването е да провери запознати ли са българските граждани с работата на Върховния касационен съд, какъв според тях трябва да бъде следващият председател на съда.

Припомняме, че на 28 октомври изтече възможността за номиниране на кандидати за председател на ВКС. Към момента единствената кандидатурата е на заместник-председателят на ВКС – съдия Галина Захарова, която бе издигната с единодушие от всички 83 съдии, присъствали на заседанието на Пленума на ВКС, като самата тя не е взела участие в гласуването. Галина Захарова остава единствена номинация за шеф на ВКС. През 2019 г. от института правят подобно изследване за това какъв главен прокурор очакват гражданите преди избирането на Иван Гешев на поста. 

Генерален извод от настоящото изследване е, че българското общество като цяло е слабо заинтересовано от кадровите въпроси на съдилищата. На питането знаят ли кой е сегашния председател на ВКС едва 34,6% от анкетираните отговарят правилно. "Друг интересен извод от изследването е за приоритетите в работата на следващия председател на ВКС. Българите определят като най-важен приоритет достъпа до правосъдие. Това означава, че на практика обществото чувства съда като отдалечена институция, която не е активен участник в общностния живот. На второ място запитаните са посочили като важен приоритет ефективното използване на правните механизми, чрез които може да се подобри работата на съда. На трето по важност място се откроява отстояването независимостта на съдиите, което ни говори за това, че първо, в обществото има усещане за проблеми при независимостта на съдии и второ, че гражданите възприемат председателя на ВКС като своеобразен говорител на съдийската общност", заяви пред БНР Славев.

Въпросникът на изследването включва и списък с конкретни имена на изтъкнати магистрати и юристи, от които респондентите можеха да посочат предпочитано от тях име за председател на ВКС. 57% не разпознават нито едно името от списъка, а 10,6 %  не могат да преценят кого биха искали да видят като председател на ВКС. Интересни отговори са дали гражданите на въпроса: „Кой трябва да избира председателя на Върховния касационен съд?“. Според по-голяма част от обществото председателят на ВКС трябва да бъде избиран пряко от всички съдии в страната (21,3%), докато 20,5% считат, че той трябва да се избира от всички граждани. Въпреки това трябва да се отбележи, че международните стандарти и препоръки са категорични в подкрепа на избора на магистрати от строго специализиран професионален орган при обективни критерии и прозрачни процедури, пише още в изследването на Български институт за правни инициативи.

Чуйте цялото интервю в сайта на БНР

Следвайте ни