БИПИ ще си сътрудничи с Министерски съвет за създаване на Aтикорупционен борд COVID-19

БИПИ ще си сътрудничи с Министерски съвет за създаване на Aтикорупционен борд COVID-19

По предложение на БИПИ в Четвъртия национален план за действие рамките на Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ (ПОУ) беше прието да се създаде Антикорупционен борд (оперативна група). Тя ще бъде натоварена с наблюдение, анализ и консултиране във връзка с корупционните рискове при инвестирането на средствата, насочени към справяне с COVID-19.

    На 9 декември по време на заключителната среща на преходния състав на Съвета за координация на участието на България в ПОУ, в която се включи и служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства г-н Атанас Пеканов, предложената от БИПИ мярка бе приета. По нея ще си сътрудничат Министерски съвет, БИПИ и граждански организации.

  Мярката е двукомпонентна. Oт една страна, тя предвижда създаване на мултидисциплинарен екип от представители на публичните институции, браншовите и работодателски организации, синдикални организации и гражданските организации, които, бидейки членове на борда, да работят за мониторинг, анализ и изготвяне на препоръки във връзка с антикорупционни мерки при изразходването на публични средства (европейски и национални) за справяне със здравните и социално-икономическите аспекти на пандемията от COVID-19.

   Бордът ще представлява консултативен орган, който ще може да предлага на вниманието на МС и други релевантни институции стандарти и протоколи за работа на органите за намаляване на корупционния риск и повишаване на институционалната отчетност и прозрачност и ще функционира като част от Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет.

    От другата страна, бордът, съвместно с Администрацията на Министерския съвет ще работят по създаването на консолидиран регистър като част от Единния информационен портал - COVID-19 | coronavirus.bg., където да се публикуват в реално време и в машинно четим формат всички разходи, направени от органи на централната и местна власт включително и договори по чл. 13 от ЗМДВИП; да се публикуват  данните за дарения, плащанията по социално-икономическите мерки, плащания направени за справяне със здравния аспект на кризата и др. актуална информация.

    Бордът ще започне своята работа през следващата календарна година. Предстои всички мерки да бъдат подложени на обществено обсъждане преди приемането им от Министерски съвет.

Следвайте ни