OTГОВОРИ на кандидата за председател на Районен съд Карлово

Асима Вангелова-Петрова бе единодушно преизбрана за председател на Районен съд Карлово и отговори на въпросите на БИПИ. Според съдия Вангелова-Петрова гласът на магистратите следва да бъде чут и законът дава възможност за това чрез изслушванията на кандидатите за административни ръководители. "От друга страна, изслушването не е еднопосочен процес, с поставената дискусия по изслушване на кандидата за административен ръководител, колегите поемат и отговорност за бъдещото управление на съда". Съдия Вангелова-Петрова добавя още, че би било полезно съдът да инициира съвместно с местни училища образователни проекти като например "Час по правосъдие", който да включва практическо обучение по право, разиграване на публичен съдебен процес. Вижте всички отговори на съдията тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • OTГОВОРИ на кандидата за председател на Районен съд Карлово