БИПИ отправи предложения до парламента по проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС)

Днес заседава временната парламентарна комисия за изработване на ПОДНС. БИПИ изпрати конкретни предложения по чл.89, ал.2 от текста, а именно въвеждане на декларация за финансови интереси и почтеност като императивен изискуем документ към всички кандидати за ръководни държавни длъжности, назначавани от Народното събрание. В световен мащаб т.нар. имуществени декларации са мощен антикорупционен инструмент в над 150 държави. С предложенията и образеца на декларация можете да се запознаете тук

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи предложения до парламента по проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС)