2019

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

„ПРАВНИ ЦЕННОСТИ И ЕТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА XXI ВЕК

ПОБЕДИТЕЛИ:

I място: Станислав Запрянов, III курс, СУ "Св. Климент Охридски"

II място: Владимир Славов, V курс,  СУ "Св. Климент Охридски"

III място: Петя Петрова, III курс, СУ "Св. Климент Охридски"

III място: Сибел Хасан, V курс,  СУ "Св. Климент Охридски"

Изисквания към участниците:

· В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение. Един студент може да участва само с една разработка в конкурса.

· Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание.

· Кандидатите следва да представят удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.

Изисквания към есетата:

· Да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12, разредка 1.5.

· На заглавната страница на всяко есе трябва да бъдат посочени: трите имена на автора, висше училище и курс на обучение, имейл адрес и телефон за връзка;

·  Есетата е нужно да отговарят на академичните стандарти за писане на подобен вид текст, да имат ясна структура, теза и аргументи, както и надлежно да посочват използваните източници.

Следвайте ни