БИПИ се възползва от процедурната възможност и зададе въпроси на съдия Ушев, кандидат за административен ръководител на СНС, свързани с развитието на съда и правораздаването у нас, необходимостта от специализирано обучение на съдебните заседатели в СНС, както и скорошните констатации в Доклада по мисията за техническа помощ на прокуратурата. Ушев отбелязва, че в настоящите правила най-ефективен принос за вземането на мотивирани и отчетни решения от членовете на съвета, е допускането на общите съдийска събрания до изборната процедура. „След като ще се решава въпросът за ръководенето на даден орган, познаването от страна на членовете на ВСС на атмосферата в този орган, на проблемите му и на нагласите на магистратския му състав към кандидатите, е особено важно”. С подробните отговори на всички въпроси можете да се запознаете в приложения файл.

На 06 октомври 2011 г. ВСС с 21 гласа "за" избра Георги Ушев за административен ръководител на СНС. Тогава той предостави пълно съдействие в работата ни по новостартиралата Инициатива за прозрачни съдебни назначения и изготвянето на представянето му в платформата Judicialprofiles.bg. Съгласно настоящите изборни правила ВСС публикува в рамките на процедура документите, които преди сме изисквали по реда на ЗДОИ и/или получавали от самите кандидати - като например становището за притежавани нравствени качества, изготвяно от Етичната комисия. На 10 януари 2017 съдийската колегия ще направи повторен избор, като единствен кандидат е досегашният председател Георги Ушев. Съгласно правилата, БИПИ отправи следните въпроси към съдия Ушев: 

Следвайте ни