Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

С решението от 20 януари 2016 г. за смяна на своя представляващ, този състав на Висшия съдебен съвет за пореден път потвърди своите зависимости. Нравственият фалит на върховния административен орган придоби цинични измерения по отношение върховенството на правото. Вчерашните демонстративни действия не подлежат на коментар. Заслужава си обаче да припомним как бе взето решението за избор на Соня Найденова за представляващ съвета на 3 октомври 2012 г . и какви изказвания го съпроводиха тогава. Виж пълния текст на позицията в PDF.

Прочети

БИПИ отправи въпроси към 20-те номинирани за инспектори в ИВСС. Изборните правила, приети от Народното събрание, предвиждат тази възможност за организации, учредени в обществена полза. Питанията на института засягат както последните промени в Конституцията и разширяването на правомощията на ИВСС в посока проверка на почтеност и конфликт на интереси на магистрати и установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, така и други теми за дейността на инспектората. Как виждат на практика приложението на текстовете и какво да включват тези проверки очакваме да чуем на 20 януари, когато ще се проведе заседанието на парламентарната Комисия по правни въпроси.

Прочети

9 граждански организации призоват Народното събрание:
"...като минимум текстовете да бъдат приети поне във вида на ЗИД на КРБ от 27.07.2015 г. Евентуално отстъпление и от тях ще е равнозначно на липса на каквато и да е реформа и не само би потвърдило обществените опасения за симулация на такава, но би обрекло на провал дългоочакваните промени. В този смисъл, гласуването на ЗИД на КРБ ще утвърди или отрече напълно капацитета, волята и желанието на 43-то НС да започне съществени реформи в полза на българските граждани. Призоваваме Ви на второто гласуване на промени на ЗИД на КРБ да отговорите на очакванията на Вашите избиратели и да се съобразите с установените на международно ниво стандарти за устройство на съдебната власт и с препоръките на Венецианската комисия, които именно Вие поискахте да бъдат дадени при постигането на съгласие за внасяне на сегашния законопроект..."

Прочети

Фондация "Български институт за правни инициативи" отправи становище до НС по случая с изтеклите в публичното пространство записи на разговори между съдии (случая "Яневагейт"). В него се предлага "Народното събрание да обмисли възможността да образува временна комисия по чл. 35 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията следва да бъде натоварена с проучване на всички факти и обстоятелства около създалата се ситуация и изнесените данни за незаконна употреба на власт и злоупотреба със служебно положение".

Прочети

Със съдействието на президенството БИПИ получи отговори от Мариана Карагьозова-Финкова и Филип Димитров, за което поднасяме своята благодарност както към Президента, така и към номинираните кандидати. Надяваме се, че този пример ще бъде последван от останалите власти с правомощия по избор и назначаване на висши държавни длъжности.
Прочети

БИПИ отправи въпроси до номинираните за членове на Конституционния съд (КС) от квотата на президента и на Народното събрание. За нас е важно институциите да се отнасят с необходимата отговорност и да прилагат равен стандарт за публичност и отчетност при изпълняване на конституционно поверените им задължения, свързани с формирането на състава на КС. Нещо повече, бъдещите членове на КС, трябва да бъдат говорещи, обществено разпознаваеми фигури с ясни мнение и позиция относно работата му. Въпросите можете да видите тук.

Прочети

БИПИ покани НПО да подкрепят Позицията за прозрачни парламентарни назначения от 23 септември 2015 г. След проведено обсъждане, тя бе подкрепена от Български институт за правни инициативи, Български център за нестопанско право, Българско училище за политика "Д. Паница", Гражданска платформа "MoveBG", Институт за пазарна икономика, НПО Линкс, Сдружение "Болкан Асист", Център за изследване на демокрацията, Център за независим живот.

Изразете своята подкрепа на нашия имейл адрес office@bili-bg.org до 30 септември. Разчитаме на Вашата активна гражданска позиция!

Прочети

БИПИ се обърна към президента по повод номинациите му за членове на Конституционния съд. Това е вторият цикъл номинации след назначаването през 2012 г. на Кети Маркова (Указ №195 от 23.05.2012 г.) и Борис Велчев (Указ № 384 от 31.10.2012 г.) за съдии в КС. Длъжностите, заемани от тях към онзи момент бяха съответно съдия във Върховния касационен съд, НК и Главен прокурор на Република България. В тези им качества, те попадаха в обхвата на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Това означава присъствие на значителен публичен ресурс от информация за съответните лица, който предшества и е независим от номинационната процедура. В същото време, до голяма степен именно този ресурс осигурява публичност и отчетност на процедурата и разкрива самоличността на кандидатите пред обществото в отговор на завишения интерес спрямо тях. При номинации на лица, които не са обект на тези закони, информацията за тях е недостатъчна, понякога дори оскъдна, какъвто е случаят с настоящите номинации. Оказва се, че няма установен равен институционален старт за публичността като такава в различните процедури. Виж пълната позиция тук.

Прочети

БИПИ в медиите

Прочетете статията на Боряна Христова в Webcafe.bg, юрист в Български институт за правни инициативи, която надлежно разяснява задълженията и мястото на съдебните заседатели в първоинстанционния наказателен процес: "Знаете ли, че има случаи, в които държавата делегира на нас част от своите правомощия? Това се случва именно в съдебната власт, в чиято безпристрастност обикновено се усъмняваме. Има един начин да се уверим, че системата работи, като бъдем активни граждани и решаваме казуси в съдебната зала, без да ни е необходимо юридическо образование. Да бъдем съдебни заседатели."


Прочети

Директорът на Българския институт за правни инициативи, Биляна Гяурова-Вегертседер каза за предаването "Преди всички" на програма Хоризонт: "Това е един хубав доклад, защото е обективно-критичен, защото е различен. За първи път Брюксел излиза от абстрактния си бюрократичен език и посочва много конкретни дефицити в осъществяването на съдебната реформа."

Прочети

Коментар на Биляна Гяурова-Вегертседер за Dnevnik.bg: "Има един особен момент в мониторинговите доклади на Европейската комисия до Съвета на ЕС и до Европейския парламент. Те са неизменна част от договора, който правителството на България е подписало. Логично, основен адресат на доклада е правителството.Въпреки че самият механизъм се разви през времето, голяма част от констатациите и критиките в него се запазват през всички тези години почти непроменени."

Прочети

Директорът на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяурова-Вегертседер заяви пред БНР: "Оказва се, че в България нямаме разделение на законодателна, съдебна и изпълнителна власт - всичко е абсолютно размито и няма никакви граници, а преминаването от власт към власт се извършва с една напълно безотговорна лекота, която е плашеща."

Прочети

Анализ на Теодор Славев, изследовател в Български институт за правни инициативи, в който авторът разглежда притеснителни тенденции за налагане на авторитарни модели на управление в Бъглария: "В три обществени подсистеми авторитаризмът е вече наложен икономика, правосъдие и медии. Пресечната точка на властовата амалгама при тях е олигархичният модел на управление, в който се намираме." Aнализът е публикуван в Dnevnik.bg.

Прочети

Новини

На 29 януари Програма Достъп до Информация организира конференция под надслов "Достъпът до информация - инструмент за постигане на нашите цели". На събитието бяха представени новоприетите промени в Закона за достъп до обществена информация, както и продукти и кампании на НПО, в резултат на неговото използване. Неда Грозева представи Judicialprofiles.bg - платформата на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, активна от 2011 г. и разказа за развитието на проекта във времето. Припомни още обществените нагласи тогава и яркото позициониране на темата "съдебна реформа" сега. Дискутирани бяха и ключови казуси, по които БИПИ е ползвал Закона за достъп до обществена информация. Програма Достъп до Информация представи и своя нов обучителен филм "Имам правото да знам".

Прочети

Фондация "Америка за България" предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 година. Програма "Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието" среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

Прочети

На 13 и 14 януари 2016 г. в Националния институт на правосъдието (НИП) в София се проведе работна среща на тема "Проблеми в организацията и дейността на съдебните заседатели и тяхното решение в българските съдилища споделяне на добри практики в търсене на модел за качествено обучение". Съдии, съдебни служители и съдебни заседали споделиха личен опит в провеждането на обучения и вижданията си върху това какво следва да знаят заседателите.

Прочети

На 21 януари ВСС избира нов ръководител на Районен съд Благоевград измежду 3-ма кандидати. Това са Владимир Пензов, досегашен зам. председател на съда и съдиите Вера Коева и д-р Атанас Иванов. Техни публични представяния са достъпни за преглед в Judicialprofiles.bg. В сайта има публикувани над 260 профили на кандидати за лидерски позиции в съдебната система от 2011 г. досега.

Прочети

Разглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.                  EEA Grants logo