Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

ОТВОРЕНО ПИСМО: "Изразяваме своето възмущение от задълбочаващата се криза в кадровата политика на Висшия съдебен съвет и категорично несъгласие с трайната практика на съвета да проваля процедури за назначаване на магистрати или избор на административни ръководители и да не дава разумни мотиви за действията си."
Виж цялото писмо в PDF.

Прочети

Съгласно чл. 7 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, БИПИ отправи въпроси към съдия Деница Вълева Вълкова-Петкова, която е кандидат за председател на Апелативен съд Бургас. Изборът ще се състои на 27 май.Виж въпросите тук.

Прочети

На основание чл. 7 от Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, БИПИ отправи въпроси към съдия Нели Куцкова, кандидат за административен ръководител-председател на Апелативен съд София:
1. Доколко Вашето участие в изпълнителната власт като заместник-министър на правосъдието (1992 1993) и издигането на кандидатурата Ви за вицепрезидент (2001) са повлияли на работата Ви като съдия и тъждествената й безпристрастност?
Виж всички въпроси в PDF.

Прочети


ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ДА ИМАТЕ ЗДРАВЕ, СИЛИ И ПОСОКА В ЛИЧНИЯ СИ ПЪТ КЪМ ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА. НЕКА НИТО ЕДНА КРАЧКА ПО ТОЗИ ПЪТ ДА НЕ БЪДЕ ЗА СМЕТКА ЗА ЧОВЕЧНОСТТА!

Прочети

БИПИ изпрати становище до Народното събрание във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от народните представители Мая Манолова, Кирил Добрев и Атанас Зафиров.Институтът приветства законодателни инициативи, стремящи се да наложат високи стандарти в изпълнението на процедури по избор на висши държавни служители, предвид и заостреното обществено внимание към парламентарнитеназначения.
Изтегли цялото становище в PDF.

Прочети

Публикуваме становище на БИПИ по т. 1 от Резюме на предложенията за изменения и допълнения на Методиката за атестиране: "Да се отмени разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Методиката заатестиране, съгласно която резултатите от атестирането се обявяват на интернет страницата на ВСС", публикувано на интернет страницата на ВСС. Обсъждането на резюмето ще се състои на 20.02.2015 г. на заседание на работна група към Комисията по предложенията и атестирането за подобряване и промяна на начина на атестиране. Цялото становище прочетете тук.

Прочети

БИПИ в медиите

"Ние сме демократична държава и е важно да има коректив както на управляващите в изпълнителната, законодателната власт, така и на хората в съдебната власт. Във всички развити демокрации присъствието на неправителствения сектор и активното му участие във всички процеси в страната се възприема като позитив.", Биляна Гяурова.

Прочети

Директорът на Института за правни инициативи посочи, че освен предложенията на ГЕРБ за намаляване на мандата на членовете на ВСС и разделянето му на две квоти съдийска и прокурорска ще трябва да се помисли и за приравняване на условията за квотата на парламента с тази на магистратите.

Парламентарната квота не може да е равна с магистратската. Още повече, че тя няма изискване за прокурори, съдии и следователи, каквото има за магистратската. Така парламента може да си избере 11 прокурори и ще има техен превес.

Прочети

Основният дефицит на стратегията е липсата на какъвто и да е анализ на всички документи и органи, написани и създадени досега през годините. При положение, че такъв анализ липсва, как да сме сигурни, че с този пореден документ няма да се повтори същото, казва тя. Защо, например, БОРКОР не осъществи задълбочената аналитична дейност, за която бе предвиден и за която бяха инвестирани сериозни средства? Липсва и анализ за ефективността на специализираните прокуратура и съдилища, които бяха създадени въпреки критиките на професионалните среди. Българските институции са добри в изработването на стратегически документи и планове за действие, но това, което ни куца, е тяхното изпълнение, казва Гяурова-Вегертседер.

Прочети

"Аз мисля, че не само финансов, но и политически, икономически и всякакъв рекет се осъществява върху съдебната власт. Видяхме през годините, че всяко едно правителство се опитва да я постави на колене и да я обязди. Особено от 2009-а година насам много ярко се виждат тези опити."

Прочети

Реформа и специална нормативна уредба за съдебните заседатели, поискаха магистрати и адвокати. Сега няма етични и професионални правила, нито ясни критерии за избора на съдебни заседатели, което пречи да се гарантира представителност на обществото.

Българският институт за правни инициативи започва пилотно проучване, което да изработи конкретни идеи за законови промени.

Прочети

Новини

БИПИ изготви публично представяне на съдия Вълкова-Петкова по методологията на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения". Г-жа Вълкова се отзова на поканата и активно комуникира с екипа на БИПИ по уточняване на съдържанието на представянето й.

Прочети

ВСС В ДЕЙСТВИЕ или опит за преглед на активността на членовете на съвета при изборите на административни ръководители.

От 19 май в уебсайта на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" judicialprofiles.bg е активен нов модул - ВСС в действие.


Прочети

На 14 май 2015 г. Теодор Славев, изследовател в БИПИ и координатор на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения" взе участие в организираната от Институт "Отворено общество - София" и Фондация "Работилница за граждански инициативи" конференция "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации" в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.Интересът на лекторите в панел "Граждански мониторинг на публични политики" и участниците бе привлечен от отправената покана за присъединяване към гражданска коалиция, която да настоява за високи стандарти за публичност, прозрачност и отчетност при назначенията на висши държавни служители, извършвани от парламента.

Прочети

Единственият кандидат за председател на Софийския апелативен съд (САС) Нели Куцкова атакува отказа на Висшия съдебен съвет (ВСС) да я назначи за поста. В жалбата си до Върховния административен съд (ВАС) съдийката сочи, че решението на ВСС противоречи на материалноправните разпоредби, взето е в нарушение на административнопроизводствените правила и при превратно упражняване на власт.

Прочети

Не знам защо винаги се пропуска едно друго решение на Конституционния съд - № 8 от 2005 г. (със съдия-докладчик проф. Лазар Груев), което много добре дефинира условията, при които може да се извършват промени в сферата на съдебната власт. В това решение бе казано, че промени в конституцията в рамките на съдебната власт, които са насочени към преструктуриране и оптимизиране на нейните органи, не представляват промени в държавното управление и могат да бъдат извършени от Обикновено народно събрание, ако с тях не се нарушават балансът на властите, правовата държава и независимостта на съдебната власт.

Прочети

Публикуван е профилът (публично представяне) на съдия Нели Куцкова, която е кандидат за административен ръководител на Софийски апелативен съд. Изборът е насрочен за 30 март от ВСС. Профилът може да бъде видян на този линк в Judicialprofiles.bg.

Прочети


Разглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.                  EEA Grants logo