Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

Във връзка с актуализирането на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система 9 неправителствени организации, сред които и БИПИ, предлагат промени в управлението на съдебната власт.

Към пълния текст на Концепция за актуализация на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.

Прочети

"Както неведнъж сме имали възможност да заявим, изборът на председател на ВКС носи особена тежест за цялата съдебна система. Председателят на ВКС е един от тримата големи в съдебната власт, има мандат от 7 години, а съдът, който оглавява, осъществява върховен надзор и е отговорен за еднаквото прилагане на законите от всички съдилища.Именно сега, при избора на председател на ВКС, е важно КПЕПК и КПА да завишат стандарта на проверка на професионалните, морални и етични качества на кандидатите за председател на ВКС."
Изтегли цялото становище в PDF.

Прочети

7 НПО отговарят на писмо-покана от 31 юли от ВСС за участие в пробно гласуване с оглед "отпадане на всякакви съмнения относно начина на гласуване" във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС. Неправителствените организации Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Съюз на съдиите в България, Съюз на юристите в България, Център за изследване на демокрацията и Център на НПО - Разград подчертават: "за нас единственият начин на гласуване, който в пълна степен да гарантира тайната на вота и равнопоставеността на кандидатите, е чрез хартиени бюлетини".
Към пълния текст на писмото.

Писмо-покана с изх.№11-00-011 от 31.07.2014 г., подписано от Ясен Тодоров, председател на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" при ВСС.

Прочети

Във връзка с излезлите в медиите твърдения, че Фондация БИПИ не е подавала в срок годишните отчети и доклади за 2011, 2012 и 2013 г. към Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието, публикуваме пълния комплект документи, които фондацията е изпращала, включително и обратните разписки. Видно от тях, БИПИ е спазвал законовите изисквания и срокове. Още веднъж искаме да подчертаем необходимостта от промяна във формата, администрирането и обслужването на Централния регистър. Изискванията на закона за публичност и прозрачност на работата на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност се обезсмислят, когато спазването им е едностранно. Към отчетите.

Прочети

"На пресконференция, проведена на 29 юли 2014 г. съвместно с Център на НПО Разград, Фондация БИПИ обяви напускането на Гражданския съвет към ВСС. Заявлението ни от 05.08.2014 г. потвърждава това намерение. За близо 2 години съществуване Гражданският съвет към ВСС (ГС към ВСС) се утвърди като относително работеща структура, в която неправителствени организации с различни интереси и представителство успяха да намерят общ език и да работят заедно."
Изтегли пълния текст на мотивите в PDF.

Прочети

Из писмото: "След отказа на ВСС да промени правилата и да отстрани вече проявени техни недостатъци, се засилват опасенията, че Съветът е на път да проведе поредната спорна процедура. Така, вместо очакваното ново начало на обновлението в съдебната власт, все повече се засилват съмненията в способността на ВСС да изпълнява конституционните си задължения въобще."

Прочети цялото писмо тук.

Прочети

БИПИ в медиите

Анализ на Биляна Гяурова-Вегертседер от Български институт за правни инициативи в dnevnik.bg по повод "Визия 2020": "Защо мисля, че Визията е добър документ? Защото ми звучи реалистично, конкретно и изпълнимо, не лесно изпълнимо, но все пак изпълнимо. Защото успях да разбера основни проблеми за сектор, който е много далечен за голяма част от обществото и защото показва ясна пътека, по която България трябва да върви, пътека, на която съвсем съзнателно е стъпила преди години. Атаките срещу Визията само доказват, че в нея има сериозна доза истина и може би точно това вся такова смущение и паника. Крайно време е да започнем да преодоляваме стари комплекси и да се научим да приемаме позиции изразени по един компетентен, балансиран и интелигентен начин, да работим за тяхното осъществяване, а не за тяхното сатанизиране."

Прочети

Биляна Гяурова-Вегертседер пред Bulgaria on Air, говори за това какво представлява възстановителното правосъдие. Какви са предимствата за правосъдната система, жертвите на престъпленията и извършителите?

Прочети

Христо Иванов програмен директор на Българския институт за правни инициативи в интервю за предаването "Това е България" на Радио "Фокус": "На първо място, процедурата е натоварена с огромни очаквания, защото както още в своя доклад от януари месец тази година Европейската комисия констатира, тя дава надежди за едно ново начало в реформата в съдебната система, която от доста години дефакто е спряла."

Прочети

Биляна Гяурова-Вегертседер в интервю пред Силвия Великова дискутира темата за предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд. Във вторник и посланикът на САЩ у нас Марси Рийс, ни напомни, че е много важно процедурите при съдебните назначения да са прозрачни, да се оценят етичните качества на кандидатите и тяхната ангажираност към реформата в съдебната система.

Прочети

Интервю с Христо Иванов, от Български институт за правни инициативи, публикувано във въпреки.com
Либералната демокрация е едно безкрайно приложение на принципа: не всички яйца в една кошница или, както в играта на карти един цепи, друг раздава, за да не може никога целият властови процес да е в едни ръце до безкрай се цепи, цепи, цепи. И трите власти са само началото. В една утвърдена демокрация има безкрайни подразделения в рамките на йерархичните нива на една и съща система. Така възниква една цяла периферия от независими контролни регулаторни органи и култура на голямо внимание какви хора се назначават там и по какъв начин става това. Всъщност, това е интимният момент на оплождане на държавата с един или друг начин на употреба на властта. Дали тази власт ще бъде подчинена на обществения интерес, и на елементарна почтеност и професионализъм или ще бъде подчинена на задкулисието на мафиотските интереси. Тънкият момент, в който това се определя са назначенията човекът с тефтерчето ли ще отиде там или човек, който е доказал, че има гръбнак и характер и може да заеме някаква позиция? Този въпрос е централен за цялата консумация на властта в България Затова не може да имаме повече назначения като на Пеевски в ДАНС за 45 минути. Нито като на Цацаров, без да бъдат дадени ясни отговорите на всички въпроси към него и неговите връзки. Според него и колегите му на нас ни трябва Борд по назначенията.

ПрочетиРазглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.


Новини

Двете кандидатки за поста председател на Върховния касационен съд съдиите Таня Райковска и Павлина Панова очакват изборът да бъде честен и нямат основания да се съмняват в системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно на пресконференция, която двете дадоха пред медиите преди изслушването им от колегите им от ВКС.

Прочети

Български институт за правни инициативи (БИПИ) в рамките на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" изготви публични представяния на кандидатите за председател на Върховния касационен съд съдия Павлина Панова и съдия Таня Райковска.

Прочети

Само за 20 минути приключи първото публично изслушване на двете кандидатки за председател на Върховния касационен съд съдийките Таня Райковска и Павлина Панова. Те бяха поканени днес на заседание на Комисията по предложения и атестиране за преценка на професионалните им качества. Да го наблюдават бяха поканени и медиите.
Целта на това публично изслушване на кандидатките така и не стана ясна. Нямаше въпроси, нямаше и коментари за професионалните качества на кандидатките, а самото заседание протече вяло.

Прочети

На 11 септември (четвъртък) от 11:00 часа в Конферентната зала в Съдебната палата ще бъде проведена пресконференция, на която представители на НПО ще представят своите предложения за актуализиране на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система.

Прочети

Фондация "Български институт за правни инициативи" отправя публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител за създаване на интерактивна интернет платформа, осигуряваща възможност за публичност на процедурите за избор на висши държавни служители и доближаването им до обществеността във връзка с изпълнение на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения", безвъзмездно финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Прочети

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург Здравка Калайджиева е уведомила председателя на Съда и Съвета на Европа, че желае да прекрати мандата си в ЕСПЧ на 1 март 2015 г.Българското правителство е поканено да представи до 15 декември листа от трима равностойни кандидати за съдии, които съответстват на изискванията на Конвенцията и ПАСЕ.

Прочети


                  EEA Grants logo