Меню

Добре дошли

Добре дошли в официалния сайт на Фондация "Български институт за правни инициативи"!

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона в България, региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион. Институтът е учреден през 2006 година като фондация, регистрирана в обществен интерес и се финансира изключително от утвърдени международни и правителствени донорски програми.

 

Позиции и становища

Български институт за правни инициативи публикува трети коментар относно   Законопроекта  за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Проектът бе предложен за   обсъждане в портала за обществени консултации Strategy.bg. Становището на БИПИ засяга принципни въпроси по структурата и замисъла на закона и  е  само основа за последващо прецизно обсъждане на разпоредбите текст по текст.  Изтегли становището в PDF тук.

В чл. 50 от ЗЗК е уредено едно изключително важно правомощие на КЗК, а  именно извършване проверки на място (т.нар. претърсване).  Какво е мнението на  кандидатите за това правомощие, особено по отношение необходимостта от  издирване на доказателства за доказване на антитръстовите нарушения?  Какво е отношението им и към възможността откритите по време на проверката  документи и доказателства, пораждащи съмнения за извършване на други  нарушения по ЗЗК  (извън това, за което се извършва претърсването),  да  могат   да  бъдат иззети и в бъдеще да послужат за образуване на друго производство (чл.50, ал. 4 от ЗЗК)? Вижте всички въпроси тук.

Комисията по икономическа политика и туризъм е свикала свое заседание на  09.03.2016 г. от 14:00 ч., на което ще изслуша кандидатите за ръководство и членове на КЗК.  Обявлението за заседанието е публикувано днес, 07.03.2016 г., на интернет страницата на   Народното събрание. В същото време, Процедурните правила за избор на КЗК указват 3-дневен срок от датата на публикуване, в който НПО и медии могат да изпращат становища или въпроси до икономическата комисия на парламента. На практика, парламентът не изпълнява този срок, с което лишава граждани и организации от участие в процедурата. Прочетете цялата позиция тук.

 

С решението от 20 януари 2016 г. за смяна на своя представляващ, този състав на Висшия съдебен съвет за пореден път потвърди своите зависимости. Нравственият фалит на върховния административен орган придоби цинични измерения по отношение върховенството на правото. Вчерашните демонстративни действия не подлежат на коментар. Заслужава си обаче да припомним как бе взето решението за избор на Соня Найденова за представляващ съвета на 3 октомври 2012 г . и какви изказвания го съпроводиха тогава. Виж пълния текст на позицията в PDF.


БИПИ в медиите

Коментар на политолога и изследовател в БИПИ Теодор Славев в Capital.bg за парламентарните назначения в 42 и 43 Народно събрание. Съществуват няколко механизма, които ако се прилагат, биха били силен инструмент за противодействие на овладяване на институциите. Естествено, при липса на добро желание и готовност за назначения по правилата, те могат да бъдат заобиколени, но със сигурност ще поизпотят народните представители.

Тази сутрин Теодор Славев гостува в ефира на BloombergTV, където с народния представител Петър Славов, коментира предстоящия избор на нов състав на Комисията за защита на конкуренцията и развитието на парламентарни назначения в България. Славев подчерта, че и най-добрите процедурни правила могат да бъдат заобиколени, ако няма желание и политически стремеж за реално състезание в рамките на една процедура. Бавно, стъпка по стъпка, но Народното събрание трябва да започне да прави назначения, които отговарят на европейски и международни стандарти, заключи експертът. 

"За първи път много ясно пролича, че Механизмът се променя и оценките за България и Румъния са толкова различни, а ножицата между тях се разтваря не в полза на България.", каза директора на БИПИ пред БНР и добави:  "информацията, която се подава от съд, прокуратура и министерство е изключително разнопосочна. Статистиката, която те подават за едно и също нещо, е изключително различна. Как тогава не само ние, но и експертите, които идват да правят наблюденията, могат да си направят реален извод за ситуацията в България? Това създава негативно усещане за нашите външни партньори". Цялото интервю е достъпно на Bnr.bg

Теодор Славев, изследовател в Български институт за правни инициативи, с анализ на правомощията на парламента, свързани с назначенията на висши държавни длъжности.   Народното събрание по конституция и закон избира ръководствата на еднолични или колективни държавни органи. Общо 32 броя.  Назначенията са сред най-любимите занимания на депутатите. Чрез тях те могат да индуцират политическо влияние, да капитализират участието си в политиката и да си осигурят канал за достъп до политически и икономически ресурс, ако се наложи да излязат от парламента. Прочетете целия анализ тук.

Новини

"Съдийската служба е най-деликатната и отговорна юридическа професия, защото съдията разполага с честта, имота и живота на хората. Тази длъжност затова не трябва да се заема от хора, които нямат необходимите за правилното ѝ управление знания и способности.", каза за "Човекът под тогата" съдия Светла Станимирова, която правораздава в Окръжен съд Монтана от 1998 г. Съдия Станимирова е седемнадесетият събеседник в рубриката "Човекът под тогата", която даде своето начало през 2013 г. в Judicialprofiles.bg, платформата за прозрачни съдебни назначения.

  

Разглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?
БИПИ не е държавна институция и няма компетенциите на такава. Дейността на института е насочена към подпомагане осъществяването на устойчива реформа и политики в сферата на съдебната власт. В тази връзка Фондацията не се ангажира с работа по конкретни казуси и сигнали.                  EEA Grants logo