Enter global social entrepreneurship


Съгласно решение на Административен съд София-град № 6822 от 07.11.2016 г. декларацията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на зам-кмета на Столична община представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Заявлението по случая подаде Боряна Христова от БИПИ до кмета на Столична община през юни т.г., но информацията бе отказана с мотив, че същата не попада в приложното поле на чл. 2 ал.1 от ЗДОИ. Мотивите на съда: потърсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. Делото се води с помощта на Програма Достъп до Информация (ПДИ). Подробности четете в бюлетина на ПДИ.

БИПИ изразява подкрепа към Обръщение на УС на Съюза на съдиите в България от 25.10.2016 г. във вр. с решение за избор на председател на Административен съд Перник на 18.10.2016 г. от Съдийска колегия и принципното приложение на разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Подкрепяме становището, че „нормата е ясна и не налага систематическо, историческо, функционално и пр. тълкуване”, както и се присъединяваме към настояването ВСС да проведе задълбочено обсъждане и да реши как ще процедира за в бъдеще в идентични казуси. Целият текст тук.

Два дни преди балотажа Борисов аргументира оставката си с народната мисъл: "И без петел ще съмне". В логическата му конструкция има две грешки: първо, че той е петелът, и второ, че в България ще съмне без петел. Резултатите от президентските избори посочиха, че обществото ни е тръгнало да се събужда. И търси петел, който да открои този факт. Резултатите от президентските избори ще вкарат БСП в учебниците по политология. Това е единствената партия от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), правоприемник на еквивалентните комунистически партии в пространството на СССР, която не само че още е на политическата сцена, но очевидно е достатъчно жизнена, за да може да печели избори. Oще в Dnevnik.bg.

On September 27 Bulgaria hosted a unique event encouraging entrepreneurship. We are glad to present the first video from the Alpha Ω series. In this session the South African entrepreneur Nwabisa Mayema delivers a flawless speech on the value and currency of networks in social entrepreneurship. Watch NOW.

Следвайте ни