БИПИ представи резултатите от Прегледа на съдебната реформа 2013

 

На 29-ти октомври БИПИ представи  Прегледа на съдебната реформа 2013 за България. Анализът се осъществява по методология, разработена от Американска асоциация на юристите, Инициатива за върховенство на закона (ABA ROLI). Предишните издания бяха публикувани в България през 2002 г., 2004 г. и 2006 г. Настоящото такова обхваща периода непосредствено от приемането на България като пълноправен член на ЕС и първите пет години от това членство. Характерно за четвъртото издание е, че отчита напредък в три фактора от общо 30: „Квалификация и подготовка на съдиите”, „Процедура за разглеждане на жалби във връзка с поведението на съдиите”, „Компютри и офис оборудване”. Същевременно един от факторите - „Съдебни решения и неправомерни влияния” остава отрицателен от 2002 г. досега.

Събитието, което провокира активна дискусия, бе уважено от много магистрати, видни юристи, експерти от неправителствения сектор, международни гости, както и от членове на Висшия съдебен съвет. БИПИ изпрати покани и до всички членове на Комисията по правни въпроси в Народното събрание. Отзова се единствено Янаки Стоилов чрез присъствието на сътрудника си Мариян Карагьозов.

Директорът на БИПИ, г-жа Гяурова-Вегертседер, откри събитието и подчерта, че този индекс представлява една обективна оценка, която показва какво е направено добре и какво може да бъде направено още по-добре, така щото тази реформа, която е ключова изобщо за развитието на страната през последните 23 години и занапред, най-накрая да бъде осъществена по един устойчив начин, да бъде осъществена в дълбочина и по-начин, който да респектира както нас - юристите, така и всички членове на нашето на общество и международните ни партньори.
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова в приветствените си думи отбеляза, че е време да се направи нова скообразна крачка напред в съдебната реформа, след като първата такава вече се е случила покрай присъединяването на България в ЕС. Безспорно съдебната реформа ще стане на етапи, за които ние сме готови. Винаги така се е случвало и това не е толкова лошо. Въпросът е да знаем и да обсъдим в този кръг много активно до края на годината за какво сме готови, заяви тя.

Христо Иванов коментира, че на първо място това, което трябва да се направи е решително ограничаване, пресичане на всички онези форми на нерегламентирано политическо въздействие върху съдебната система. Той обърна внимание на факта, че дълго време  не се назначава главен инспектор в един ключов орган, създаден като основна реформена мярка преди присъединяването в ЕС (ИВСС). Извинението, което получаваме от политическата система е, че нямало мнозинство. И това е изключително разобличаващо, защото то показва, че политиците мислят за назначенията в съдебната система, предпоставяйки сделка, т.е. ние първо трябва да се договорим, да видим, че имаме мнозинство, и едва тогава да влезем в процедура по назначение, която очевидно няма никакъв друг смисъл освен на един празен ритуал. Логичното, нормалното разсъждание би било дайте да отворим процедура и да видим дали няма да се появи човек, който да ни убеди да се обединим около него. 

Председателят на Съюза на съдиите Таня Маринова заяви, че Прегледът на съдебната реформа 2013  е изключително ценен, тъй като той „действително стъпвайки на емпирични изследвания, проследява в развитие реформата на съдебната система.”

Български институт за правни инициативи поднася благодарности на всички, които се включиха в конференцията. Предстои публикация на пълния текст на дискусията.

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ представи резултатите от Прегледа на съдебната реформа 2013