БИПИ ви кани на среща – дискусия по проект „Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието”

На 3-ти февруари 2015 г. Фондация "Български институт за правни инициативи" (БИПИ) организира откриваща среща - дискусия по проект "Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Целта на дискусията е да представи основните цели и дейности по проекта да постави началото на един сериозен, професионален и конструктивен разговор за същността на института на съдебните заседатели, съществуващите към момента проблеми и възможните начини за тяхното разрешаване, за да може съдебните заседатели да изпълнят максимално със съдържание значението на този институт, а именно - да бъдат гарант на активно гражданско участие в процеса на правораздаване.

Цел на проекта е да изследва и предложи нужните нормативни промени, гарантиращи прозрачност при избора и дейността на съдебните заседатели, и утвърждаването на добри практики, чрез застъпническа и информационна кампания. Допълнителна информация за проекта може да бъде открита на сайта на БИПИ тук.

 

Проект "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. и се изпълнява от Българския институт за правни инициативи.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • БИПИ ви кани на среща – дискусия по проект „Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието”