ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА 

Подпомагане действието на антикорупционни стандарти

(Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards)

I. Описание:

Продължителност: 2018 г. – 2019 г.

Основната цел на проекта е да изгради партньорства с местни представители на заинтересовани страни и представители на подготвящите и вземащи решения в България, Румъния и Черна гора, за да се идентифицират, приоритизират и успешно въведат антикорупционни препоръки и ангажименти. Тези реформи могат да включват законодателни и регулаторни изменения, структурни и институционални подобрения за подкрепа на ефективното прилагане на антикорупционни мерки и мерки за развиване на капацитета за прилагането на закона, надзора и ефективната борба с корупцията.

II. Основни дейности/ предмет:

1.       Прозрачност на финансирането на политически партии и предизборни кампании

2.       Интегритет на съдебната власт

3.       Наказателно преследване на корупцията (подкупа)

4.       Борба срещу измамите в обществените поръчки и реформа на правоохранителните и правоприлагащите органи

III.  Финансиране/ Подкрепа/ Партньори:

Водещи организация/и:

Международна фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES)

Правна инициатива за Централна и Източна Европа (Central and Eastern Europe Law Initiative/ CEELI Institute)

Партниращи държави:

България

Румъния

Черна гора

Проектът се осъществява с финансиране от: Държавен департамент на САЩ (DoJ/INL)

Следвайте ни