НОВИ отговори на номинираните за изборни членове на ВСС на въпросите на БИПИ:

На 27 май се проведе първото Общо събрание на прокурорите, на което бяха изслушани 12-те кандидати за изборни членове на ВСС. От всички 1 505 избиратели с право на глас, 1 377 прокурори са заявили, че ще гласуват по електронен път въпреки, че електронното (дистанционно) гласуване е предвидено като изключение в закона. На 10 май БИПИ представи своите въпроси на номинираните от квотата на прокурорите. Ден преди първото общо събрание на прокурорите, ето кандидатите (в сиво), предоставили отговори на нашите въпроси в писмен преди самото събрание. В началото на изслушванията бяха отправени устно още веднъж нашите въпроси към всички кандидати. Ще публикуваме периодично и получените отговори от номинираните от квотата на съдиите:

Отговори на номинирани съдии

Публикуваме отговорите по реда на тяхното постъпване, а не по азбучен ред. Първото Общо събрание на съдиите ще се състои на 10 юни: 

1. Цветинка Пашкунова  (получено по e-mail)

2. Георги Йовчев Георгиев (получено по e-mail)

3. Красимира Костова (получено по e-mail)

4. Любомир Нинов (получено по e-mail)

5. Красимира Милачкова (получено по e-mail)

6. Илияна Балтова (получено по e-mail)

Отговори на номинирани прокурори

1. Галина Христова Стоянова (получено по e-mail след изслушването)

2. Георги Стойков Кузманов - ИЗБРАН

3. Гергана Мутафова

4. Даниела Илиева Машева - ИЗБРАНА

5. Евгени Иванов Иванов  (вж. стр. 11 от 21)

6. Ивайло Стефанов Медаров

7. Магдален Тошев Маринов(получено по e-mail след изслушването)

8. Мери Десюва Найденова

9. Огнян Пеев Дамянов - ИЗБРАН

10. Пламен Василев Найденов - ИЗБРАН

11. Пламен Иванов Марков

12. Ясенка Димитрова Шигарминова  (получено по e-mail)

Следвайте ни