Публични представяния на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота

ОБНОВЕНА
На 7 септември от 9:00 часа се състоя изслушването на номинираните за членове на ВСС от парламентарната квота в Комисията по правни въпроси. Номинирани са общо 18 души – 11 за съдийската колегия (от тях 6 ще бъдат избрани) и 7 (от тях 5 ще бъдат избрани) за прокурорската.

Съгласно процедурните правила кандидатите представиха множество документи, сред които автобиография, концепция за работата си като членове на ВСС, декларация за имуществено състояние и др.

Целта на публичните представяния е да обобщят в удобен за потребителите вид основни данни, които вече са налични и разпръснати в несвързани помежду си източници. Под всяка графа данни е посочен съответният източник. БИПИ положи всички усилия да запознае предварително кандидатите с представянията – същите им бяха изпратени за преглед и бележки.

БИПИ поднася благодарности на всички кандидати, които се свързаха с института и предоставиха своите коментари. В случай че възникне необходимост от поправки, те могат да се свържат с нас и впоследствие.

Отговори на нашите въпроси, отправени към кандидатите чрез Народното събрание, бяха получени в писмен вид от Диана Хитова и Боян Новански.

БИПИ, ползвайки методологията на ИПСН и при спазване принципите на обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в условията на трайно установен висок обществен интерес, публикува представяния на кандидатите. Понастоящем (2018) са достъпни представянията на онези кандидати, които впоследствие бяха избрани и за членове на ВСС. Tака се съхранява необходимият баланс: на тези, които представляват ВСС в мандата 2017 - 2021, се осигурява нужната публичност с оглед обществения интерес както към дейността на ВСС като колективен орган, така и индивидуално към всеки от членовете му.

Кликнете върху името, за да изтеглите представянето.

Кандидати за членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Заместник на председателя на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия

Номиниран от ПП ГЕРБ

Адвокат

Номиниран от Обединени патриоти

Председател на III наказателно отделения на Върховния касационен съд

Номинирана от ПП ГЕРБ

Съдия в в Софийски градски съд, командирована на длъжност „съдия“ в Софийски апелативен съд

Номинирана от БСП за България

Съдия в съдия в Апелативен специализиран наказателен съд

Номиниран от БСП за България

Заместник-председател на Апелативен съд София и ръководител на Търговска колегия

Номиниран от Движение за права и свободи

Кандидати за членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Пловдив

Номинирана от ПП ГЕРБ

Заместник на апелативния прокурор, Апелативна прокуратура София

Номиниран от Обединени патриоти

Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас

Номинирана от ПП ГЕРБ

Завеждащ специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба, командирована в Софийска градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“

Номинирана от Движение за права и свободи

Прокурор във Върховна касационна прокуратура

Номинирана от БСП за България

Следвайте ни