Въпроси и отговори на кандидати за председатели на административните съдилища

В периода м. март – май 2017 г. Висшият съдебен съвет избира административни ръководители-председатели на 18 от 28-те административни съдилища в страната. БИПИ отправи въпроси към кандидатите в тези процедури. Тук можете да се запознаете с въпросите, които им зададохме, както и с техните отговори:

Административен съд Ямбол (дата на избора 23.05.2017 г.)

Въпроси към Димитринка Стаматова Отговори на Димитринка Стаматова


Административен съд Велико Търново (дата на избора 09.05.2017 г.)

Въпроси към Георги Чемширов Отговори на Георги ЧемшировAдминистративен съд Монтана (дата на избора 09.05.2017 г.)

Въпроси към Огнян Евгениев Отговори на Огнян Евгениев


Административен съд Габрово (дата на избора 14.03.2017 г.)

Въпроси към Иван Цонков Отговори на Иван Цонков

 

Административен съд Враца (дата на избора 14.03.2017 г.)

Въпроси към Миглена Петрова Отговори на Миглена Петрова
Въпроси към Силвия Житарска-Димитрова Отговори на Силвия Житарска-Димитрова

 

Административен съд Ловеч (дата на избора 21.03.2017 г.)

Въпроси към Габриела Христова-Декова Отговори на Габриела Христова-Декова

 

Административен съд Пловдив (дата на избора 28.03.2017 г.)

Въпроси към Мария Златанова Отговори на Мария Златанова
Въпроси към Явор Колев Отговори на Явор Колев

 

Административен съд Русе (дата на избора 04.04.2017 г.)

Въпроси към Диан Василев Отговори на Диан Василев
Въпроси към Мария Димитрова Отговори на Мария Димитрова

 

Административен съд Шумен (дата на избора 04.04.2017 г.)

Въпроси към Росица Цветкова Отговори на Росица Цветкова

 

Административен съд Сливен (дата на избора 11.04.2017 г.)

Въпроси към Слав Бакалов Отговори на Слав Бакалов
Въпроси към Мариета Бушандрова Отговори на Мариета Бушандрова

 

Административен съд Силистра (дата на избора 11.04.2017 г.)

Въпроси към Маргарита Славова Отговори на Маргарита Славова

 

Административен съд Видин (дата на избора 18.04.2017 г.)

Въпроси към Антония Генадиева Отговори на Антония Генадиева

 

Административен съд Кърджали (дата на избора 25.04.2017 г.)

Въпроси към Ангел Момчилов Отговори на Ангел Момчилов
Въпроси към Иван Йорданов Отговори на Иван Йорданов
Въпроси към Сунай Осман Отговори на Сунай Осман

 

Административен съд Кюстендил (дата на избора 25.04.2017 г.)

Въпроси към Даниела Петрова Отговори на Даниела Петрова
Въпроси към Иван Демиревски Отговори на Иван Демиревски

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси и отговори на кандидати за председатели на административните съдилища